Keresés a Bibliában

1 1Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; (Zsolt 26,4.5;119,1; Péld 1,10.15;Jer 15,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Ha én csalárdsággal jártam, vagy az én lábam álnokságra sietett: (Zsolt 35,4;40,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG