Keresés a Bibliában

28Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják idvességökre. (1Pét 3,18;1Thess 4,16.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG