Keresés a Bibliában

6Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint. (Zsolt 110,4) 7Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért, (Mát 26,39;27,46;Luk 22,42-44) 8Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet; (Mát 3,17; Fil 2,6-8) 9És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek, (1Móz 48,13-20) 10Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak. (1Móz 14,18-20; Zsolt 110,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG