Keresés a Bibliában

2Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, a kik hallották. (Márk 16,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG