Keresés a Bibliában

9Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. (1Móz 35,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG