Keresés a Bibliában

8Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy. (1Móz 12,1-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG