Keresés a Bibliában

27Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. (2Móz 2,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG