Keresés a Bibliában

17Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte, (1Móz 22,2.9-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG