Keresés a Bibliában

25El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. (2Pét 3,10-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG