Keresés a Bibliában

25Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök. (1Tim 2,5;1Ján 2,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG