Keresés a Bibliában

6Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad. (Jel 3,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek. (Jak 5,11.2Tim;4,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG