Keresés a Bibliában

19És trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet a kik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájok szó; (2Móz 20,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG