Keresés a Bibliában

11De nem akarák meghallani, sőt vállaikat vonogaták, és bedugák füleiket, hogy ne halljanak. (Zak 1,3; Ezék 18,30-32) 12Szívöket is megkeményíték, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, a melyeket a Seregeknek Ura küldött vala az ő lelke által, az elébbi próféták által. És igen felgerjedt vala a Seregeknek Ura. (Péld 3,9; Nehem 13,10) 13És lőn, hogy a mint én kiáltottam és nem hallották meg: úgy kiáltottak, de nem hallottam meg, azt mondja a Seregeknek Ura; (Ésa 1,15; Jer 14,11.12)

KNB SZIT STL BD RUF KG