Keresés a Bibliában

10 1Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn. (Zsolt 68,10; Ésa 43,19) 4Közülök támad a szegletkő, közülök a szeg, közülök a harczi ív, közülök egyszersmind minden sarczoló. (Luk 11,2-4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2És megjelentek az egész népnek főfő emberei, az Izráelnek minden nemzetségei az Isten népének gyülekezetében, négyszázezer gyalogos, fegyverfogható férfiú.

KNB SZIT STL BD RUF KG