Keresés a Bibliában

11Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, (Ján 3,16;1Tim 2,4) 12A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: (Ján 1,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG