Keresés a Bibliában

12És lészen az időben, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, a kik saját seprejökön hevernek, a kik ezt mondják szívökben: sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. (Mik 3,11.12)

KNB SZIT STL BD RUF KG