Keresés a Bibliában

5 1Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, (Róm 11,13) 2A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. (Ján 14,6; Eféz 2,18) 3Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, (Jak 1,2-4) 4A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, (2Kor 12,12) 5A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk. (1Ján 4,16) 6Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. (Gal 4,4.5; Eféz 2,1.5) 7Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. (Ésa 65,1) 8Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. (1Pét 3,18) 9Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. (Fil 3,5) 10Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele. (2Kor 5,18) 11Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, a ki által most a megbékélést nyertük. (1Kir 19,10.18)

KNB SZIT STL BD RUF KG