Keresés a Bibliában

6Távol legyen! Mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot? (1Móz 18,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság! (Jób 8,3) 11Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres. (Máté 16,27) 12Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!

KNB SZIT STL BD RUF KG