Keresés a Bibliában

13(Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik. (Mát 7,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. (Mát 7,26; Róm 2,13) 25De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. (Jak 2,12; Róm 8,2;Ján 13,17) 14Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit? (Jak 2,17; Mát 7,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG