Keresés a Bibliában

16Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené. (Zsolt 44,23; Róm 8,36;Zsid 10,33) 21Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edényt tisztességre, némelyt pedig becstelenségre csináljon? (Eféz 3,5.6;1Kor 9,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG