Keresés a Bibliában

2Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. (Mát 11,25; Ján 7,48; Jak 2,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG


63A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet. (2Kor 3,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG