Keresés a Bibliában

2Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban? (Csel 14,27) 19Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert a miképen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. (1Pét 4,3) 16Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? (Ján 8,34)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2 1Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, (Eféz 1,20; Kol 2,13) 21A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; (Eféz 4,15.16.1Pét;2,5.1Kor;3,16) 22A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által. (2Kor 6,16) 5Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) (Eféz 1,23; Róm 8,17; Kol 2,13; Róm 5,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk. (1Kor 3,16;6,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG