Keresés a Bibliában

4 1Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test szerint? (Mát 15,11) 25Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. (Ésa 53,5;1Kor 15,17) 15 1Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. (Róm 14,1; Gal 6,1) 3Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám. (Zsolt 69,8.10) 24Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, a mint meg van írva. (Ésa 52,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG