Keresés a Bibliában

4Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, a mint meg van írva: Hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged. (Zsolt 116,11;Zsolt 51,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra, és Sárára, a ki titeket szűlt, hogy egymagát hívtam el őt, és megáldám és megszaporítám őt. (Zsid 11,11.12; Ezék 33,24; Malak 2,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG