Keresés a Bibliában

20Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. (Gal 2,16;Róm 7,7) 21Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; (Róm 1,17;Csel 10,43) 22Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek. Mert nincs különbség, (Gal 3,28) 23Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. (Malak 1,2) 24Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, (Róm 5,1; Eféz 2,8) 25Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, (1Ján 2,2) 26Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való. (2Kor 5,15.1Thess;5,10) 27Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által. (Róm 4,2.1Kor;1,29.31; Eféz 2,9) 28Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. (Gal 2,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG