Keresés a Bibliában

18És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, a melyek különböznek attól, mivelhogy a törvényből megtaníttattál; (Mik 6,8;Fil 1,10) 2És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. (Eféz 4,23.1Thess;4,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek: (Eféz,5 8-10.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3 1Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, (Kol 1,5;2,12.20; Gal 4,26; Fil 3,14.2Kor;4,18.1Kor;2,9; Mát 6,20.33; Róm 8,34.1Kor;15,25; Zsolt 110,1) 10És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt: (Kol 1,9.10.15.16;2,2.3; Gal 3,27.1Kor;5,7;13,12;15,48.49.2Kor;4,16; Róm 12,2; Tit 3,5; Eféz 4,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Felele Jézus: Avagy nem tizenkét órája van-é a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világnak világosságát.

KNB SZIT STL BD RUF KG