Keresés a Bibliában

16 1Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi nénénket, ki a Kenkhréabeli gyülekezetnek szolgálója: (1Móz 2,18.21) 2Hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is. (1Móz 2,18.23) 13Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény. (1Ján 5,4.5)

KNB SZIT STL BD RUF KG