Keresés a Bibliában

14 1A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit. (Róm 15,1) 3A ki eszik, ne vesse meg azt, a ki nem eszik; és a ki nem eszik, ne kárhoztassa azt, a ki eszik. Mert az Isten befogadta őt. (2Móz 34,7.1Ján;3,21;Zsolt 35,24) 4Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon. (Jak 4,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG