Keresés a Bibliában

13 1Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. (Tit 3,1; Péld 24,21) 5Annakokáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. (Róm 4,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek. (Róm 13,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3 1Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek, (Róm 13,1.2.1Pét;2,13-15)

KNB SZIT STL BD RUF KG