Keresés a Bibliában

12 1Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. (Róm 6,13) 17Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. (Mát 5,39;2Kor 8,21) 19Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. (3Móz 19,18; Mát 5,39;5Móz 32,35) 9Micsoda tehát? Különbek vagyunk-é? Semmiképen nem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak; (Gal 3,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; (Kol,3 8. 1 Pét. 1,15. 16. Róm. 1,7. 5,5. 8,39. Eféz. 4,2. 32. Fil 2,1. 3. Gal. 5,22.)

KNB SZIT STL BD RUF KG