Keresés a Bibliában

14Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok. (Mát 5,44; Luk 23,34; Csel 7,60) 15Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. (1Kor 12,26.27) 16Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban. (Fil 2,2;Péld 3,7) 17Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. (Mát 5,39;2Kor 8,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG