Keresés a Bibliában

12 1Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. (Róm 6,13) 12A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak; (Luk 18,1;Zsid 10,36) 17Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. (Zsolt 69,23.24)

KNB SZIT STL BD RUF KG