Keresés a Bibliában

26És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: (Ésa 59,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13Ha kiáltasz: szabadítson meg téged bálványid raja; mindnyájokat szél viszi el, lehelet kapja fel, és a ki bennem bízik, örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyemet. (Ésa 56,4.5;49,8; Zsolt 37,11;69,37; Máté 5,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG