Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangyéliomának hirdetésére. (Csel 9,15;13,2.3; Gal 1,15.1Kor;1,1) 7Mindeneknek, a kik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. (1Kor 1,2) 3Az ő Fia felől, a ki Dávid magvából lett test szerint, (Mát 1,1-16; Luk 3,23-31)

KNB SZIT STL BD RUF KG