Keresés a Bibliában

19Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik: (Csel 14,17) 20Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek. (Róm 14,1.3.4)

KNB SZIT STL BD RUF KG