Keresés a Bibliában

10 1Mikor a fejedelemnek haragja felgerjed te ellened, a te helyedet el ne hagyjad; mert a szelídség nagy bűnöket lecsendesít. 2Van egy gonosz, a melyet láttam a nap alatt, mintha tévedés volna, a mely a fejedelemtől származik. 3Hogy a bolondság nagy méltóságra helyeztetett, a gazdagok pedig alacsony sorsban ülnek. (5Móz 6,13) 4Láttam, hogy a szolgák lovakon ültek; a fejedelmek pedig gyalog mentek a földön, mint a szolgák. (Malak 1,11) 5A ki vermet ás, abba beesik; és a ki a gyepűt elhányja, megmarja azt a kígyó. (Zsolt 7,16; Péld 26,27;28,10) 6A ki a köveket helyökből kihányja, fájdalmat szenved azok miatt; a ki hasogatja a fát, veszedelemben forog a miatt. (Zsolt 87,4) 7Ha a vas megtompul, és annak élit meg nem köszörüli az ember, akkor erejét kell megfeszíteni; a bölcseség pedig minden dolognak eligazítására nagy előmenetel. (Zak 14,21) 8Ha megharap a kígyó, a míg meg nem varázsoltatott, azután semmi haszna nincsen a varázslónak. 9A bölcs ember szájának beszédei kedvesek; a bolondnak pedig ajkai elnyelik őt. 10Az ő szája beszédinek kezdete bolondság, és az ő szája beszédinek vége gonosz balgatagság. (1Móz 12,23; Ésa 2,4) 11És a bolond szaporítja a szót, pedig nem tudja az ember, a mi következik, és a mi utána lesz, kicsoda mondja meg azt néki? 12A bolondnak munkája elfárasztja őt, mert a városba sem tud menni. (2Kir 1,8; Zsid 11,37) 13Jaj néked ország, kinek a te királyod gyermek; és a te fejedelmid reggel esznek. (Ésa 3,5.6) 14Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmid idejében esznek a testnek erejéért és nem az italért. (Préd 3,18) 15A restség miatt elhanyatlik a házfedél, és a kezek restsége miatt csepeg a ház. (Préd 30,2;31,4; Hós 12,1) 16Vígasságnak okáért szereznek lakodalmat, és a bor vídámítja meg az élőket: és a pénz szerzi meg mindezeket. (Zsolt 104,15) 17Még a te gondolatodban is a királyt ne átkozd, és a te ágyasházadban is gonoszt a gazdagnak ne mondj: mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is bevádolná a te beszédedet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet