Keresés a Bibliában

15Ezt is bölcseségnek láttam a nap alatt, és ez én előttem nagy volt. 16Tudniillik, hogy egy kicsiny város volt, és abban kevés ember volt, és eljött az ellen hatalmas király, és azt körülvette, és az ellen nagy erősségeket épített. 17És találtatott abban egy szegény ember, a ki bölcs volt, és az ő bölcseségével a várost megszabadította; de senki meg nem emlékezett arról a szegény emberről. (Péld 21,22) 18Akkor én azt mondám: jobb a bölcseség az erősségnél; de a szegénynek bölcsesége útálatos, és az ő beszédit nem hallgatják meg. (Préd,9 16. 17.)

KNB SZIT STL BD RUF KG