Keresés a Bibliában

9 1Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván. 2Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette. 3Elbocsátá az ő leányit, hivogat a város magas helyeinek tetein. (Péld 8,1.2) 4Ki tudatlan? térjen ide; az értelem nélkül valónak ezt mondja: (1Tim 6,9) 5Jőjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem. 6Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán. 7A ki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot, szégyenére lesz. (Péld 14,7; Máté 7,6) 8Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged. (Zsolt 141,5) 9Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. (Péld 14,7; Máté 7,6) 10A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség. (Jób 28,28) 11Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit. (Péld 3,18;10,27) 12Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát. 13Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud. (Péld 7,11-18) 14És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein, (Péld 7,12) 15Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon. (Péld,9 25. Péld 27,11.) 16Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak ezt mondja: 17A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges! (Péld 1,10) 18És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai! (1Tim 4,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet