Keresés a Bibliában

5 1Fiam! az én bölcseségemre figyelmezz, az én értelmemre hajtsd a te füledet, 2Hogy megtartsd a meggondolást, és a tudományt a te ajakid megőrizzék. (Péld 17,17) 3Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és símább az olajnál az ő ínye. (Péld 2,26) 4De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr. 5Az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekszenek. (Jak 1,13-15) 6Az életnek útát hogy ne követhesse, ösvényei változókká lettek, a nélkül, hogy ő eszébe venné. (Péld 14,20) 7Most azért, fiaim, hallgassatok engem, és ne távozzatok el számnak beszéditől! (5Móz 19,16.19) 8Távoztasd el attól útadat, és ne közelgess házának ajtajához, 9Hogy másoknak ne add a te ékességedet, és esztendeidet a kegyetlennek; (Péld 6,32.33) 10Hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal, és a te keresményed más házába ne jusson. 11Hogy nyögnöd kelljen életed végén, a mikor megemésztetik a te húsod és a te tested, (Péld,5 5.) 12És azt kelljen mondanod: miképen gyűlöltem az erkölcsi tanítást, és a fenyítéket útálta az én elmém, (Péld 30,21.22) 13És nem hallgattam az én vezetőim szavát, és az én tanítóimhoz nem hajtottam fülemet! (Péld 17,9) 14Kevés híja volt, hogy minden gonoszságba nem merültem a gyülekezetnek és községnek közepette! (Péld 20,2;Péld 16,15) 15Igyál vizet a te kútadból, és a te forrásod közepiből folyóvizet. (Péld,5 26. Péld 17,25.) 16Kifolyjanak-é a te forrásid, az utczákra a te vized folyásai? (Péld 18,22) 17Egyedül tied legyenek, és nem az idegenekéi veled. (Péld 20,13;Péld 12,23.26) 18Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének. (Péld 3,21.22; Luk 11,28) 19A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen. (Máté 25,40) 20És miért bujdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek? (Péld 13,24;20,30) 21Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útai, és minden ösvényeit ő rendeli. (Jób 31,4;34,21.22;Jer 16,18) 22A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. (Zsolt 7,16.17;34,22) 23Ő meghal fenyíték híján, és bolondságának sokasága miatt támolyog. (Péld 21,30; Zsolt 33,10.11)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet