Keresés a Bibliában

25 1Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei. 2Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni. (5Móz 29,29; Róm 11,33) 3Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan. (Péld,25 16.) 4Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek: 5Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke. (Zsolt 101,7.8) 6Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj; 7Mert jobb, ha azt mondják néked: jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes előtt, a kit láttak a te szemeid. (Luk 14,8-11) 8Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod. 9A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd; (Jer 9,17.18) 10Hogy ne gyalázzon téged, a ki hallja; és a te gyalázatod el ne távozzék. 11Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige! (1Móz 2,7;3,19;Zak 12,1) 12Mint az arany függő és színarany ékesség: olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél. 13Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív követ azoknak, a kik őt elbocsátják; mert az ő urainak lelkét megvidámítja. (Péld 13,17) 14Mint a felhő és szél, melyekben nincs eső: olyan a férfiú, a ki kérkedik hamis ajándékkal. (Péld 9,1) 15Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot. (Péld 15,1) 16Ha mézet találsz, egyél a mennyi elég néked; de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt. (Péld,25 27.) 17Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged. (Zsolt 111,10; Luk 10,42) 18Pőröly és kard és éles nyíl az olyan ember, a ki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen. (Péld 12,17; Zsolt 57,5) 19Mint a romlott fog és kimarjult láb: olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején. (2Kir 14,16.18.2Krón;26,29; Hós 1,1; Mik 1,1) 20Mint a ki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az eczet a sziksón: olyan, a ki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. (Róm 12,15) 21Ha éhezik, a ki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet; (Róm 12,20) 22Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked. (Ésa 30,9;Máté 3,7) 23Az északi szél esőt szül; és haragos ábrázatot a suttogó nyelv. (Jer 8,18) 24Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonynyal, és közös házban. (Péld 21,9.10;30,23) 25Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hírhallás. (Péld 15,30) 26Mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, a ki a gonosz előtt ingadozik. (Ésa 17,9) 27Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség? (Péld,25 16.) 28Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, a kinek nincsen birodalma az ő lelkén! (Péld 16,32)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet