Keresés a Bibliában

20 1A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs! (Péld 31,4.5) 2Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a királynak rettentése; a ki azt haragra ingerli, vétkezik a maga élete ellen. (Péld 19,12) 3Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől; valaki pedig bolond, patvarkodik. (Péld 14,17.1Kor;6,7) 4A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar majd, de nincs mit. 5Mély víz a férfiúnak elméjében a tanács; mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt. (Péld 18,4) 6A legtöbb ember talál valakit, a ki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat? (Jak 3,2) 7A ki az ő tökéletességében jár, igaz ember; boldogok az ő fiai ő utána! (Zsolt 142,1.2) 8A király, ha az ő ítélőszékiben ül, tekintetével minden gonoszt eltávoztat. (Péld,20 2. 26.) 9Ki mondhatná azt: megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől? (1Kir 8,46) 10A kétféle font és a kétféle mérték, útálatos az Úrnál egyaránt mind a kettő. (5Móz 25,13) 11Az ő cselekedetiből ismerteti meg magát még a gyermek is, ha tiszta-é, és ha igaz-é az ő cselekedete. (Jak 2,18) 12A halló fület és a látó szemet, az Úr teremtette egyaránt mindkettőt. (2Móz 4,11) 13Ne szeresd az álmot, hogy ne légy szegény; nyisd fel a te szemeidet, és megelégszel kenyérrel. (Péld 19,15) 14Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő; de mikor elmegy, akkor dicsekedik. 15Van arany és drágagyöngyök sokasága; de drága szer a tudománynyal teljes ajak. 16Vedd el ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért vedd el zálogát. (Péld 27,13) 17Gyönyörűséges az embernek az álnokságnak kenyere; de annakutána betelik az ő szája kavicsokkal. (Péld 9,17.18; Siral 3,16) 18A gondolatok tanácskozással erősek; és bölcs vezetéssel folytass hadakozást. (Péld 15,22;Péld 24,6) 19Megjelenti a titkot, a ki rágalmazó; tehát a ki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. (Péld 11,13) 20A ki az ő atyját vagy anyját megátkozza, annak kialszik szövétneke a legnagyobb setétségben. (2Móz 21,17) 21A mely örökséget először siettetnek, annak vége meg nem áldatik. (Péld 28,20) 22Ne mondd: bosszút állok rajta! Várjad az Urat, és megszabadít téged! (Máté 5,39; Róm 12,17.19) 23Útálatos az Úrnál a kétféle súly; és a hamis fontok nem jó dolgok. (5Móz 25,13) 24Az Úrtól vannak a férfi lépései; az ember pedig mit ért az ő útában? (Péld 16,9; Jer 10,23) 25Tőr az embernek meggondolatlanul mondani: szent, és a fogadástétel után megfontolni. (Józs 7,20-25) 26Szétszórja a gonoszokat a bölcs király, és fordít reájok kereket. (Péld,20 8. Zsolt. 101,5. 6. 8.) 27Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, a ki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. (Péld 21,2; Zsolt 17,3) 28A kegyelmesség és az igazság megőrzik a királyt, megerősíti irgalmasság által az ő székét. (Péld 29,14) 29Az ifjaknak ékessége az ő erejök; és a véneknek dísze az ősz haj. (Péld 16,31) 30A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. (Péld 13,24;Zsolt 119,71)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet