Keresés a Bibliában

2 1Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál, (Jób 28,28;Péld 18,12) 2Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, (Péld 19,21; Jer 10,23) 3Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, (Péld 21,2) 4Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: (Zsolt 37,5.1Pét;5,7) 5Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. (Jób 21,30; Róm 2,6-11) 6Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik. (Jób 32,8; Jak 1,5.6) 7Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst a tökéletesen járóknak, (Zsolt 3,4) 8Hogy megőrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja. 9Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és minden jó útat. (Péld 15,16.1Tim;6,6) 10Mert bölcseség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. (Péld,2 1. Péld 19,21.) 11Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged, (Péld,2 12. Péld 31,9.) 12Hogy megszabadítson téged a gonosznak útától, és a gonoszságszóló férfiútól; (5Móz 25,13) 13A kik elhagyják az igazságnak útát, hogy járjanak a setétségnek útain. 14A kik örülnek gonoszt cselekedvén, vígadnak a gonosz álnokságokon. (Péld,2 10.;Zsolt 101,6) 15A kiknek ösvényeik görbék, és a kik az ő útaikban gonoszok. 16Hogy megszabadítson téged a nem hozzád tartozó asszonytól, az idegentől, a ki az ő beszédével hizelkedik, (Péld 7,5;Péld 5,3) 17A ki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik; (Péld 3,13-15; Zsolt 119,72) 18Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz. 19Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útait. (1Kor 6,9.10) 20Hogy járj a jóknak útjokon, és az igazaknak ösvényeit kövessed. (Ésa 57,15) 21Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta. (Zsolt 37,22.29) 22A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból. (Jób 18,17-21)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet