Keresés a Bibliában

29Messze van az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja. (Zsolt 145,18.19) 9Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is útálatos. (Zak 7,11-13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek; sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek. (Ésa 59,1-3; Péld 1,24-28;3Móz 20,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG