Keresés a Bibliában

13 1A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád. (Péld 15,5) 2A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel. (Péld 12,13) 3A ki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak. (Péld 19,25; Préd 4,5) 4Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik. (Péld 12,23) 5A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít. (Zsolt 101,3-8) 6Az igazság megőrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst. (Zsolt 34,22) 7Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van. 8Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést. (Péld 20,10) 9Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke kialszik. (Zsolt 112,4;Jób 18,5.6;21,17) 10Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van. (Péld 11,14) 11A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyűjt, megőregbíti azt. (Péld 10,2;20,2) 12A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája. (Péld,13 19.) 13Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi. 14A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására. (Péld 10,11;16,22;Péld 14,27) 15Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény. (Zsolt 7,16; Préd 10,8) 16Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát. (Péld 12,22) 17Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás. (Péld 25,13) 18Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktől magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik. 19A megnyert kivánság gyönyörűséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól. (Péld,13 12.) 20A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol. 21A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet Isten. 22A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára. (Jób 27,17) 23Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el. (Péld 12,23) 24A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. (Péld 22,15;23,13) 25Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik. (Zsolt 34,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet