Keresés a Bibliában

12 1A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő. 2Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul. (Jób 18,5-20;Jób 8,16.17) 3A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. (Péld 31,10-29) 4Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás. 5Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat. (Péld 1,11) 6Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek; az igazak háza pedig megáll. 7Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjű útálatos lesz. (Róm 12,15) 8Jobb, a kit kevésre tartanak, és szolgája van, mint a ki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű. (1Sám 18,23) 9Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. (5Móz 25,4) 10A ki míveli az ő földét, megelégedik eledellel; a ki pedig követ hiábavalókat, bolond az. (Péld 28,19) 11Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád gyümölcsöt. (Péld 21,9.10;30,23) 12Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz. (Zsolt 41,7;52,4) 13Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának. (Péld 13,3; Zsolt 34,13-16) 14A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az. (Péld,12 16.) 15A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember. (Péld 16,32) 16A ki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot. (Péld 14,5) 17Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság. (Péld,12 12. Zsolt. 52,4.) 18Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig. (Zsolt 32,9;Péld 10,13) 19Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság. (Péld,12 5.) 20Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával. 21Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála. 22Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot. (Péld 15,2) 23A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz. (Péld 19,15) 24A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt. 25Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket. 26Nem süti meg a rest, a mit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége. (Péld 19,15) 27Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság. (Péld 29,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet