Keresés a Bibliában

10 1Salamon bölcs mondásai.
A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának. (Péld 15,20) 2Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból. (Péld 13,11;21,6;Péld,10 27.) 3Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti. (Zsolt 37,25.26) 4Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít. (Péld,10 24. Péld 1,8.) 5Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú. (2Móz 20,12) 6Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be. (Péld,10 15. 16.) 7Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad. (Zsolt 112,6) 8A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát. 9A ki tökéletességben jár, bátorsággal jár; a ki pedig elferdíti az ő útát, kiismertetik. (Péld 22,14) 10A ki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a bolond ajkú elesik. 11Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el. (Péld 13,14) 12A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet. (1Pét 4,8.1Kor;13,4-7) 13Az eszesek ajkain bölcseség találtatik; a vessző pedig a bolond hátának való. (Péld 26,3) 14A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlás. (Péld,10 8. Péld 18,7.) 15A gazdagnak marhája az ő megerősített városa; szűkölködőknek romlása az ő szegénységök. (Péld 18,11; Zsolt 49,7) 16Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van. 17A bölcseség megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. 18A ki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az; és a ki szól gyalázatot, bolond az. (Péld 23,17) 19A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. (Préd 5,3) 20Választott ezüst az igaznak nyelve; a gonoszok elméje kevés érő. (Zsolt 141,5) 21Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségökben halnak meg. (Péld 11,3;13,6) 22Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. 23Miképen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképen az eszes férfiúnak bölcsen cselekedni. (Péld 11,23; Zsolt 37,30.31) 24A mitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; a mit pedig kivánnak az igazak, meg lesz. (Zsolt 145,19) 25A mint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van. 26Minémű az eczet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, a kik azt elküldötték. 27Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek. (Péld 9,11;Jób 15,32-34; Zsolt 55,24) 28Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész. (Jób 18,14) 29Erősség a tökéletesnek az Úrnak úta: de romlás a hamisság cselekedőinek. (Jób 34,11; Róm 2,6) 30Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a földet. (Zsolt 37,22) 31Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik. (Péld 22,18) 32Az igaznak ajkai azt tudják, a mi kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot. (Róm 2,6-11)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet