Keresés a Bibliában

2Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr. (Péld 16,2) 20Kivánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt. 6Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán. 7A ki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot, szégyenére lesz. (Péld 14,7; Máté 7,6) 8Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged. (Zsolt 141,5) 9Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. (Péld 14,7; Máté 7,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG