Keresés a Bibliában

4És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert ímé felmagasztaltatik a földnek határáig. 5És ő a mi békességünk. Ha az Assirus eljő a mi földünkre és megtapodja palotáinkat: állatunk ellene hét pásztort és nyolcz fejedelmi férfiút. (2Kir 23,12.13; Jer 19,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. (Zsolt 82,8;22,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG