Keresés a Bibliában

2De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van. (Máté 2,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: (Mát 22,39.40; Róm 13,8-10)

KNB SZIT STL BD RUF KG