Keresés a Bibliában

5Ne higyjetek a barátnak; ne bízzatok a tanácsadóban; az öledben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. 6Mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány anyja ellen támad, a meny az ő napára; az embernek saját háznépe az ellensége. (Jer 23,11.32; Hós 9,7) 7De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!

KNB SZIT STL BD RUF KG